ช่วงเช้าวันที 18 พฤศจิกายน 2565 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ประธานอนุกรรมการ CG&CSR ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาโครงการตามยุทธศาสตร์ด้าน และติดตามผลการดำเนินงานด้าน CG/CSR ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2565 ตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยมี อนุกรรมการ, นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค. และพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบ Cisco Webex และ VDO Conference ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ และสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่