วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ประธานอนุกรรมการ CG&CSR เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ครั้งที่ 6/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามมติคณะอนุกรรมการมอบหมายที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยมีคณะอนุกรรมการ CG/CSR  นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค.และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นฤเทพ  เล็กศิวิไล ที่ปรึกษาด้านการประเมินคาร์บอนฟุต พริ้นท์องค์กร คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ พร้อมด้วยนางสาวมาลินี  สุขสุอรรถที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานด้าน Eco-efficiency ของ อ.ส.ค. ปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Cisco WebEx และ VDO Conference ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับห้องประชุม 301 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ  และสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค

บทความก่อนหน้านี้ผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2566
บทความถัดไปประกาศขายวัสดุที่ไม่เคลื่อนไหวและเลิกใช้งานประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่