วันที่ 12 กันยายน 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ครั้งที่ 12/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ผ่านมา โดยมีคณะอนุกรรมการบริหาร อ.ส.ค. และนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. พนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

บทความก่อนหน้านี้แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) พ.ศ. 2566-2570 สำหรับปี 2567 และแผนปฏิบัติงานด้าน CG ประจำปี 2567
บทความถัดไปคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2567

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่