วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ นายสมเกียรติ ช่างศรี หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับสหกรณ์โคนมใน MOU เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีนายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือนตอนบน และ นายประเสริฐ คงใหญ่ หัวหน้ากองโรงงาน รักษาการหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค ภาคเหนือตอนล่าง พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และได้เน้นย้ำถึงการปรับตัวกับสถานการณ์ FTA ที่จะเกิดขึ้นในปี 2568 จากนั้นได้มอบนโยบายการดำเนินงาน อ.ส.ค. ให้แก่ผู้บริหารของสำนักงานของภาคเหนือตอนบน โดย นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน พร้อมผู้บริหารของภาค ได้รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานปี 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่