วันที่ 10 มกราคม 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้ นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ยกระดับ/พัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นายพีระ ไชยรุตม์ , หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสุนันท์ ถาวรวงษ์ และตัวแทนพนักงานจากทุกฝ่าย/สำนักเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมไทย-เดนมาร์ค ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่