วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญผล ประธานกรรมการ อ.ส.ค. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ อ.ส.ค. ต่อจากนั้นได้เข้าร่วมหารือรับฟังข้อคิดเห็นเชิงบริหาร โดยได้มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนด้านการบริหารองค์กร และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหาร อ.ส.ค. พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย, หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์, หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน, หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง, หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้, หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง, หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

บทความก่อนหน้านี้ราคากลาง จ้างบริษัทเพื่อคำนวณมูลค่าผลประโยชน์ของพนักงาน ตามมาตราฐานบัญชีไทย ฉบับที่ 19
บทความถัดไปแผนแม่บทนวัตกรรม ปี 2566-2570 ประจำปี พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุง)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่