วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าหารือข้อราชการร่วมกับ อ.ส.ค. และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน ในการนี้ นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และนายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาของ อ.ส.ค. ณ สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี

บทความก่อนหน้านี้แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และแบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (รอบที่ 1) (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
บทความถัดไปผลการใช้งบลงทุน ประจำปี 2566 (6 เดือนแรก)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่