วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานอนุกรรมการ CG&CSR และอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. โดย นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่อยอดทรัพย์ ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที เขตพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและหารือด้านการตลาด ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่อยอดทรัพย์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

บทความก่อนหน้านี้ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร เปิดศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็น ไทย – เดนมาร์ค
บทความถัดไปการประชุมคณะทำงานยกระดับคะแนนการประเมินผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่