วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024

วิสัยทัศน์ : พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
Dairy Industrial Development for a Better Life

More
  หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมข่าวกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

  ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

  วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน เพื่อรับฟังปัญหาจากฝ่ายบริหารและพนักงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้าน CG/CSR ตามแผนวิสาหกิจของ อ.ส.ค. ประจำปี 2565 โดย นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าสำนัก อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมรับฟังในครั้งนี้ ณ สำนัก อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นคณะฯได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ด้านกระบวนการแปรรูปน้ำนมโค ในรูปแบบการทำชีสชนิดต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มน้ำนมโค และนำแนวทางข้อมูลไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมี นางสาวเอื้องพลอย ใจลังกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และได้เดินทางไปสหกรณ์โคนมสันกำแพง (ป่าตึงห้วยหม้อ) จำกัด เพื่อเยี่ยมชมกิจการในด้านกระบวนการรับน้ำนมดิบ และร่วมประชุมกับประธานสหกรณ์ กรรมการสหกรณ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์ผลิตอาหารโคนม (TMR) โดยมี นายชุมพร ปาลี ประธานสหกรณ์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในครั้งนี้ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ณ สหกรณ์โคนมสันกำแพง (ป่าตึงห้วยหม้อ) จำกัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

  เรื่องล่าสุด

  ทิ้งคำตอบไว้

  กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
  กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

  โปรโมชันดีๆจากนมไทย-เดนมาร์ค

  เรื่องที่ได้รับความนิยม

  คำถามที่พบบ่อย

  Skip to content