ช่วงบ่ายวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งแถลงวิสัยทัศน์ “IGNITE Agriculture 2025” ปลุกพลังเกษตรกรไทย ปลูกความยิ่งใหญ่ระดับโลก โดยมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น 3 เท่า ใน 4 ปี มุ่งดูแลภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำในภาคการผลิต จนไปถึงการแปรรูปส่งออกไปยังตลาดโลก
พร้อมด้วยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงวิสัยทัศน์และแนวทางเพื่อขับเคลื่อน IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเกษตรและอาหารของโลก
โดยนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ,นายเทอดไชย ระลึกมูล รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และนายเดชา พิสุทธิ์วงศกร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม เข้าร่วม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

บทความก่อนหน้านี้รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมกิจกรรม “วันดื่มนมโลก ปี 2567“ รณรงค์การบริโภคนมของคนไทยให้เพิ่มขึ้น จากเดิม 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2570
บทความถัดไปราคากลางสอบราคาซื้อกากถั่วเหลือง จำนวน 5,463 กระสอบ ไตรมาส 2-4 ประจำปีงบประมาณ 2567 (ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่