วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการเ อ.ส.ค. และรศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการวิเคราะห์ทดสอบสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมโคนมด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน. โดยมีนายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิชาการและวิจัย และดร.พินิจ กิจขุนทด หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนาม ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หลังจากนั้นคณะสถาบันฯ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตนมไทย-เดนมาร์ค สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีนายสมชาติ อ้อนอุบล หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง พรัอมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ

บทความก่อนหน้านี้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567
บทความถัดไปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคม 2566 ถึง เดือน มีนาคม 2566 สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่