วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 ของจังหวัดเพชรบุรีและการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม) ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2567 โดยมีนายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเทอดไชย ระลึกมูล รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อนำเสนอจุดดูงานและร่วมพิจารณาการเตรียมความพร้อมสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง การประชุมคณะรัฐมนตรี

บทความก่อนหน้านี้แผนแม่บทการจัดการความรู้ (KM) ปี 2566-2570 ประจำปี พ.ศ.2567 (ฉบับปรับปรุง)
บทความถัดไปจดหมายข่าวโคนม ประจำเดือน เมษายน 2567

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่