ช่วงเชาวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายเทอดไชย ระลึกมูล รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เข้าร่วมในพิธีรับปีกฝนหลวงพิเศษพระราชทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธาน ซึ่งในพิธีการ ประกอบด้วย การรับปีกฝนหลวงพิเศษพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการมอบเกียรติบัตรโดยอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งในปีนี้ มีผู้เข้ารับปีกฝนหลวงพิเศษพระราชทานจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และส่วนราชการท้องถิ่น จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

บทความก่อนหน้านี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ น้ำยา C.M.T Solution โดยวิธีตกลงราคา
บทความถัดไปราคากลางสอบราคาเกลือป่น จำนวน 201,500 กิโลกรัม (ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่