ช่วงเช้าที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหาร อ.ส.ค. เข้าร่วมการประชุม Vision Meeting กับ คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPAC) สาขาเกษตรและสาขาทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี คุณพัลลภา เรืองรอง ประธาน SubPAC ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ จากนั้นผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย และแผนการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ประจำปี 2566 (Vision Meeting) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร. อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่