วันที่ 25 มกราคม 2567 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้มอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ปลุกจิตสำนึก และสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีแก่พนักงานในองค์กร ให้มีจิตสำนึกในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รณรงค์ให้พนักงานในองค์กรร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ที่จะปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะต่างๆ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสำนัก และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับมอบนโยบายฯ ในครั้งนี้ ผ่านระบบ VDO Conference และระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ และห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค

บทความก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนันจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
บทความถัดไปประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 1 เดือนตุลาคม 2566 ถึงธันวาคม 2566 ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่