วันที่ 28 เมษายน 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้นางสุนันท์ ถาวรวงษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมคณะจำนวน 50 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม (CSR) แนวทางของการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) /โรงงานสีเขียวระดับที่ 4 (GI4) เพื่อพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ, กิจกรรม Smart farming และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมี นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และนายวิทยา แดงทำดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมศึกษาดูงานครั้งนี้ โดยมีคุณวิธาร จินดามัย ผู้จัดการฝ่าย เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี, คุณไมตรี สกุลกิตติมศักดิ์, คุณธนโชค แต่งศรี เจ้าหน้าสิ่งแวดล้อมอาวุโส ส่วน บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม, คุณวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วน กิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ.ระยอง

 

บทความก่อนหน้านี้รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค. ประจำปีงบประมาณ 2566
บทความถัดไปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 เดือนมกราคม 2566 ถึงมีนาคม 2566 สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่