วันที่ 25 กันยายน 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้ฝ่ายอำนวยการ โดยนางสาวนภาพร พันธุสุข หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์และความปลอดภัยในการทำงาน และพนักงาน อ.ส.ค. ส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ไทย-เดนมาร์ค รสจืด ขนาด 200 มล.จำนวน 5,364 กล่อง มูลค่า 53,640.-บาท ให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ครั้งที่ 2) บ้านเด็กอ่อนศรีนครินทร์ ภายใต้โครงการสายบุญนมไทย-เดนมาร์ค ปีที่ 2 โดย อ.ส.ค.ได้รวบรวมยอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค จากเกษตรกร สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการ พนักงาน อ.ส.ค. และ อ.ส.ค.ร่วมสมทบทุน เพื่อเป็นสะพานบุญส่งความเมตตาและกำลังใจจากผู้มีจิตเมตตาให้กับเด็กในชุมชนแออัดในความดูแลของมูลนิธิฯ กว่า 250 คน ที่ขาดโอกาสและประสบปัญหา อาทิ ครอบครัวยากจน รายได้น้อย เด็กมีปัญหาสุขภาพ ขาดสารอาหาร โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับมอบนมบริจาค ณ สำนักงาน มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านศรีนครินทร์ พุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

บทความก่อนหน้านี้แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2566 –2570 และ แผนปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2567
บทความถัดไปผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่