วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบให้นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ไทย-เดนมาร์ค รสจืด ขนาด 200 มล.จำนวน 14,400 กล่อง มูลค่า 136,000 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จำนวน 4 แห่ง (บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่, บ้านสมวัย, บ้านแห่งความหวัง และบ้านศรีนครินทร์) ภายใต้โครงการสายบุญนมไทย-เดนมาร์ค ปีที่ 2 โดย อ.ส.ค.ได้รวบรวมยอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค จากเกษตรกร สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการ พนักงาน อ.ส.ค. และ อ.ส.ค.ร่วมสมทบทุน เพื่อเป็นสะพานบุญส่งความเมตตาและกำลังใจจากผู้มีจิตเมตตาให้กับเด็กในชุมชนแออัดในความดูแลของมูลนิธิฯ กว่า 250 คน ที่ขาดโอกาสและประสบปัญหา อาทิ ครอบครัวยากจน รายได้น้อย เด็กมีปัญหาสุขภาพ ขาดสารอาหาร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อำพล วริทธิธรรม อนุกรรมการ CG/CSR เข้าร่วม โดยมีนางจิตราภา หิมะทองคำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบนมบริจาค ณ สำนักงาน มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ สำนักงานเสือใหญ่ ซอยรัชดาภิเษก 36 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บทความก่อนหน้านี้ร้องว้าววกับโปรโมชั่นวันดื่มนมโลก 2023
บทความถัดไปประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำตาลทรายขาวจำนวน 6,500 กก. โดยวิธีตกลงราคา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่