วันที่​ 23 พฤศจิกายน​ 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมด้วย นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นางสาวรัชนี แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการกองงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 12 ท่าน ที่เข้ามาศึกษาดูงานภารกิจของ อ.ส.ค. เริ่มจากการเข้าชมวีดีทัศน์ประวัติ อ.ส.ค.และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ภายในโรงงานนมมวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมี นายสมชาติ อ้อนอุบล หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำชม จากนั้นคณะฯได้เข้าเยี่ยมชมโครงการฟาร์มประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นฟาร์มที่มีมูลค่าการลงทุนสูงและเป็นฟาร์มต้นแบบด้านการบริหารจัดการฟาร์มโคนม โดยมี นายกิตตธรรศ์ จิตต์มนัส หัวหน้ากองงานฟาร์ม เป็นผู้บรรยายและนำชม ซึ่งถือเป็นการเพิ่นพูนความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ดูแลและให้ข้อเสนอแนะด้านงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ​ ห้องประชุม 1 สำนักงาน​ใหญ่​ อ.ส.ค.​ มวกเหล็ก​ จ.สระบุรี​

บทความก่อนหน้านี้อ.ส.ค.เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 45
บทความถัดไปประกาศผู้ชนะซื้อกล่องบรรจุนมยู เอช ที ขนาด 36×200 ml Auto 5 รสชาติ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่