วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023

วิสัยทัศน์ : พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
Dairy Industrial Development for a Better Life

More

  แบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค ครั้งที่ 7

  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) คณะผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. และสื่อมวลชนร่วมทำกิจกรรม CSR ภายใต้ “โครงการแบ่งฝันปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค” ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนเพียงหลวง 3 บ้านเหมืองแร่อีต่อง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (สาขาพระธาตุโบอ่อง) อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีบทบาทหลักในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและพัฒนาอุตสาหกรรมนมในประเทศไทย และทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเพื่อรองรับน้ำนมดิบของเกษตรกร ซึ่งนอกเหนือจากบทบาทดังกล่าวแล้ว อ.ส.ค. ยังมีนโยบายสำคัญด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และกิจกรรมเสริมสร้างสังคมเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้กิจกรรมที่หลากกลายโดยหนึ่งในกิจกรรม CSR ที่สำคัญคือการจัดทำ “โครงการแบ่งฝันปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค” ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้แคมเปญ “ไทย-เดนมาร์คใกล้-ไกลก็ไปถึงเพื่อสุขภาพเด็กไทย” โดยการนำผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค อุปกรณ์การเรียนการสอน และสิ่งของสาธารณูปโภคและบริโภคอื่นๆ นำมอบให้กับนักเรียนได้ดื่มนมคุณภาพที่ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนจำนวน 149 คน

  เรื่องล่าสุด

  ทิ้งคำตอบไว้

  กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
  กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

  โปรโมชันดีๆจากนมไทย-เดนมาร์ค

  เรื่องที่ได้รับความนิยม

  คำถามที่พบบ่อย

  Skip to content