สายใย นมไทย เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19

    0
    0

    อ.ส.ค.มอบผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์ค ภายใต้โครงการ สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 โดยส่งมอบให้กับ เพจอีจัน “อีจันระดมใจ ระดมแรงช่วย แม่ตกงาน ลูกอดนม” โดยทาง อ.ส.ค. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19