14ก.ค.2559
นมไทย-เดนมาร์ค มีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ
ไทย-เดนมาร์ค สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้า

นมโคแท้ 100% ไทย-เดนมาร์ค สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ทั้ง 7-11, Tops, แม็คโคร, Home Fresh Mart, บิ๊กซี, บิ๊กซี มินิ, Tesco Lotus, Tesco Lotus Express, Foodlan…

27ก.ย.2559
ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. และงานแสดงมุทิตาจิต (เกษียณอายุราชการ) ประธานคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ อ.ส.ค.
image

วันที่ 27 ก.ย. 2559  นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัด กษ. ประธานกรรมการ อ.ส.ค.และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์. วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค.ร่วมประชุมคณะกรรมกา…

27ก.ย.2559
โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน “School Milk Art Contest 2016”
image

วันที่ 27 กันยายน 2557  นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และประธานบอร์ด อ.ส.ค. พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุ…

26ก.ย.2559
ขรก.กระทรวงเกษตรฯ 14 กรมที่ได้ถวายงานและจะเกษียณอายุในปีนี้ไปกราบทูลลาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร
s__34553975

ขรก.กระทรวงเกษตรฯ 14 กรมที่ได้ถวายงานและจะเกษียณอายุในปีนี้ไปกราบทูลลาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ศูนย์ศึกษาพิกุลทอง จ.นราธิวาส ซึ่งมีรองปลัด กษ.(นายศักดิ…

23ก.ย.2559
สภต.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการอาหารโคนมและการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบให้กับสหกรณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและรวบรวมน้ำนมในเขตภาคใต้
dsc_0964

16 กันยายน 2559 สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการอาหารโคนมและการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบให้กับสหกรณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและรวบรวมน้ำนมในเขตภา…

23ก.ย.2559
อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมจัดโครงการอบรมนักข่าวรุ่นใหม่”พิราบขาว”
dsc_0362

          วันที่ 22-23 กันยายน 2559 เวลา .09.30น.ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมนักข่าวรุ่นใหม่ “พิราบขาว&#8…

23ก.ย.2559
อ.ส.ค. ได้รับรางวัล IPv6 ในงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ 23 กันยายน 2559 ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดงาน Thailand IPv6 Ready Award เพื่อมอบรางวัลเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการรองรับ IPv6 โดยทาง อ.ส.ค.ก็ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย โดยมีตัวแทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นางสาว อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ และคณะ เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตรในครั้งนี้

วันนี้ 23 กันยายน 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.(นส.อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์) ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.(ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล Thailand…

23ก.ย.2559
สภต.ร่วมงานวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก
s__35135744

วันที่ 21 ก.ย.59 สนง.อสค.ภาคใต้ โดยแผนกส่งเสริมฯ เป็นตัวแทนหัวหน้า สภต.ร่วมงานวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก ซึ่งจัดโดยปศุสัตว์จังหวัดประจวบฯ ณ วัดธรรมิการาม ประจวบฯ มีกิจกรรมร…

22ก.ย.2559
ประชุมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ แผนวิสาหกิจปี 2560-2564 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560
image

ช่วงเช้าของวันที่ 22 กันยายน 2559 ที่สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ อ. ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ได้ประชุมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ แผนวิสาหกิจ…

12ก.ย.2559
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนหลายตำแหน่ง **NEW**
No Image

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน **ดูรายละเอียดด้านล่าง**  

สื่อวีดีทัศน์