11พ.ย.2559
การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ การสร้างหน่วยบริการและดูแลระบบเครื่องรีดนม

การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ การสร้างหน่วยบริการและดูแลระบบเครื่องรีดนม

14ก.ค.2559
นมไทย-เดนมาร์ค มีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ
ไทย-เดนมาร์ค สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้า

นมโคแท้ 100% ไทย-เดนมาร์ค สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ทั้ง 7-11, Tops, แม็คโคร, Home Fresh Mart, บิ๊กซี, บิ๊กซี มินิ, Tesco Lotus, Tesco Lotus Express, Foodlan…

21ก.พ.2560
อ.ส.ค.ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอล ไทย-เดนมาร์ค ซูเปอร์ลีก 2017

เช้าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (คุณ อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์) ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขั…

19ก.พ.2560
อ.ส.ค.ออกบูธกิจกรรมในงานคอนเสริ์ต วง INFINITE วงดังจากเกาหลี

เย็นวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 @ BITEC บางนา กรุงเทพฯ —องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้ผลิตและจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค ได้ออกบูธกิจกรรมในงานคอนเ…

18ก.พ.2560
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี CG และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ครั้งที่ 3/2560

เช้าวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี CG และการแสดงความรับผิดชอบ…

17ก.พ.2560
อ.ส.ค.เข้าร่วมแสดงความยินดีกับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวนสัตว์เชียงใหม่) ในโอกาสพิธีเปิดสวนพักผ่อนสไตล์ฝรั่งเศส

ช่วงเช้า วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวนสัตว์เชียงใหม่)…

15ก.พ.2560
อ.ส.ค.ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่วงบ่ายวันที่15 กุมภาพันธ์ 2560 ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.และ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติร่วมลงนามบั…

14ก.พ.2560
ผู้อำนวยการอ.ส.ค.พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค.เดินทางดูงานด้านตลาดนมและโฆษณา ณ ประเทศฮ่องกง

วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2560  ผู้อำนวยการอ.ส.ค.(ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค.ได้เดินทางดูงานด้านตลาดนมและโฆษณา     ณ ประเทศฮ่องกง เพื่อขยายตลาด และเพิ่ม…

13ก.พ.2560
อ.ส.ค.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป และพิธีปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นางสาวณัฐณิชา พุทธาราม หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พ…

10ก.พ.2560
อ.ส.ค.ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2560

ช่วงบ่าย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นางสาวดวงพร บุญกูล หัวหน้ากองเลขานุการ พร้อมเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. เข้าร่วมกิจกรรมงา…

สื่อวีดีทัศน์