ที่อยู่เพื่อออกใบกำกับภาษีของสำนักงานใหญ่

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

160 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000237031

1.สํานักงานใหญ่ อ.ส.ค. อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
DPO Head Office
เลขที่ 160 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
160 Mitraphab Rd., Mitraphab subdistrict, Muak Lek district, Saraburi 18180

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.สํานักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ (อาคาร 5 ชั้น ติดตลาด อ.ต.ก.)
DPO Bangkok Office (5-storey Building, next to the MOF Market)
เลขที่ 101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
101 Kham Pang Petch Rd., Jatuchack subdistrict, Jatuchack district,
Bangkok 10900

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง (โรงงานนมสระบุรี)
DPO Central Office (Saraburi Dairy Plant)
เลขที่ 160/1 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
160/1 Mitraphab Rd., Mitraphab subdistrict, Muak Lek district,
Saraburi 18180

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนมประจวบคีรีขันธ์)
DPO Southern Office (Prachuap Khiri Khiri Khan Dairy Plant)
เลขที่ 174 ถ.เพชรเกษม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
174 Petchakasem Rd, Nongtatam subdistrict, Pranburi district,
Prachuap Khiri Khan 77120

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแก่น)
DPO North-Eastern Office (Khon Kaen Dairy Plant)
เลขที่ 344 หมู่ 15 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
344 M.15, Thaphra subdistrict, Muang district, Khon Kaen 40260

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (โรงงานนมสุโขทัย)
DPO Lower Northern Office (SukhoThai Dairy Plant)
เลขที่ 198 หมู่3 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
193 M. 3, Klong Maplub subdistrict, Sri Nakhorn district, SukhoThai 64180

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน (โรงงานนมเชียงใหม่)
DPO Upper Northern Office (Chiang Mai Dairy Plant)
เลขที่ 122 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
122 Huay Kaew Rd., Chang Puak subdistrict, Muang district, Chiang Mai 50300

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………