วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 3, 2023

วิสัยทัศน์ : พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
Dairy Industrial Development for a Better Life

More
  หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางการใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

  การประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางการใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

  วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานการประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางการใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยมี ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์, นายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอ.ส.ค. (ด้านกิจการโคนม), พร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แทนสหกรณ์โคนมเขตภาคกลางและเขตภาคใต้ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ในและ อ.ส.ค.ด้านการพัฒนามาตรฐานฟาร์มโคนม การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และการขับเคลื่อนฟาร์ม GAP รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีนายธานินทร์ โต๊ะหมัดและ ผู้อำนวยการกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ดังกล่าว จากห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting กับห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี/ห้องประชุมฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด -19 อย่างเคร่งครัด

  เรื่องล่าสุด

  ทิ้งคำตอบไว้

  กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
  กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

  โปรโมชันดีๆจากนมไทย-เดนมาร์ค

  เรื่องที่ได้รับความนิยม

  คำถามที่พบบ่อย

  Skip to content