ช่วงเช้า วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย EVM ของ อ.ส.ค.ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาทบทวนนโยบาย EVM ,คู่มือ EVM ปี 2566 และการนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ และรายงานผลค่า Economic Profit (EP) ประจำปี 2565 (ต.ค.2564-ก.ย.2565) โดยมี นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบการประชุม VDO Conference และระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน ใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ และสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่