ช่วงบ่ายวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน อ.ส.ค.สู่องค์กรคุณธรรม ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาการประเมินคุณธรรมของ อ.ส.ค. สู่ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ 2566 และขออนุมัติจัดการประกวดแข่งขันโครงการ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ อ.ส.ค. โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการฯ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบ VDO Conference และ ระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค

บทความก่อนหน้านี้การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 2/2566
บทความถัดไปประผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565 ของฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่