ช่วงบ่ายวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมาย นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานยกระดับคะแนนการประเมินผลการดำเนินงาน ด้าน Core Business Enablers หัวข้อ “การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร” ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเตรียมความพร้อม/ซักซ้อมความเข้าใจในการตอบสัมภาษณ์ Enablers หัวข้อ “การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร” ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมี คณะทำงานฯ พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค. และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบ VDO Conference และ Cisco Webex ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับ ห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ

บทความก่อนหน้านี้การอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพศูนย์จำหน่ายนมแช่เย็นก้าวสู่ยุค Next Normal “
บทความถัดไปประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารโคนมโปรตีน 21% ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบฯ2566 จำนวน 2,898 กระสอบ โดยวิธีพิเศษ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่