ช่วงเช้าวันที่ 15 กันยายน 2565 นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานยกระดับคะแนนการประเมินผลการดำเนินงาน ด้าน Core Business Enablers หัวข้อ “การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร” ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าเรื่อง Enablers หัวข้อ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เพื่อใช้ประกอบในการตอบแบบสอบถาม SE-AM ประจำปีงบประมาณ 2565 และประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)​ โดยมี คณะทำงานฯ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับ ห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และระบบ Cisco Webex โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

บทความก่อนหน้านี้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-เช่าใช้ระบบเครือข่ายและพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ อ.ส.ค.ประจำปีงบประมาณ 2566
บทความถัดไปการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 9/2565

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่