วันศุกร์, เมษายน 19, 2024

วิสัยทัศน์ : พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
Dairy Industrial Development for a Better Life

More
  หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์ ครั้งที่ 3/2564

  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์ ครั้งที่ 3/2564

  ช่วงบ่ายวันที่ 15 มีนาคม 2564 นายสุรพงษ์ เจียสกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารทุนมนุษย์ครั้งที่ 2/2564 และเรื่องเพื่อพิจารณาทบทวนแผนแม่บทด้านการบริหารทุนมนุษย์ประจำปี 2560-2565 (สำหรับปี 2564) ฉบับปรับปรุง พร้อมทั้งทบทวนแผนแม่บทนวัตกรรม (สำหรับปี 2564) ฉบับปรับปรุง และทบทวนแผนแม่บทการจัดการความรู้ประจำปี 2560-2565 (สำหรับปี 2564) ฉบับปรับปรุง โดยมี นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค.และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ

  เรื่องล่าสุด

  ทิ้งคำตอบไว้

  กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
  กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

  โปรโมชันดีๆจากนมไทย-เดนมาร์ค

  • ฟรีซดรายโยเกิร์ต โพรไบโอ ขนาด 15 กรัม

  เรื่องที่ได้รับความนิยม

  คำถามที่พบบ่อย

  Skip to content