วันเสาร์, กันยายน 30, 2023

วิสัยทัศน์ : พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
Dairy Industrial Development for a Better Life

More
  หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการประชุมทบทวนกลยุทธ์การตรวจสอบระยะยาว (พ.ศ. 2560 - 2565) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ฯ

  การประชุมทบทวนกลยุทธ์การตรวจสอบระยะยาว (พ.ศ. 2560 – 2565) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ฯ

  ช่วงบ่ายวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ความคาดหวังฯ ในการทบทวนกลยุทธ์การตรวจสอบระยะยาว (พ.ศ. 2560 – 2565) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2565 โดยมี ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ, ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายบัญชีและการเงิน, ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบ Video Conference โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ กับ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

  เรื่องล่าสุด

  ทิ้งคำตอบไว้

  กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
  กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

  โปรโมชันดีๆจากนมไทย-เดนมาร์ค

  เรื่องที่ได้รับความนิยม

  คำถามที่พบบ่อย

  Skip to content