วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง (Talent)” ประจำปี 2566 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1-2 มีนาคม 2566 ให้กับพนักงาน อ.ส.ค.ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน โดยได้รับเกียรติจากนายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้ความรู้ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 และนายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้ความรู้ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ในหัวข้อเรื่องปัญหาและประเด็นความท้าทายในสถานการณ์ปัจจุบันของ อ.ส.ค. ทิศทางการเจริญเติบโต ของ อ.ส.ค. ในอนาคต (Future Transformation) และดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ ที่ปรึกษาด้านทุนมนุษย์ อ.ส.ค. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อความคาดหวังของผู้บริหารต่อผู้เข้าร่วมหลักสูตร “พัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง (Talent)” ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

บทความก่อนหน้านี้ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2566
บทความถัดไปอ.ส.ค.จัดอบรม “การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ ประจำปี 2566”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่