วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับตัวแทนพนักงานจากฝ่ายและสำนักงานภาค โดยได้รับเกียรติจากคุณพงษ์พันธ์ โตสกุลไกร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และนายภิญโญยศ ม่วงสมมุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี ผ่านระบบ VDO Conference และ Cisco Webex กับฝ่าย/สำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค

บทความก่อนหน้านี้ผลการดำเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2566 (ต.ค. 65 – มี.ค. 66)
บทความถัดไปนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปี 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่