วันที่ 14 กันยายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานเปิดการอบรม “ระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) ที่นำมาใช้ใน อ.ส.ค.ประจำปี 2565 โดยได้เรียนเชิญ นายสาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) สำหรับพนักงาน อ.ส.ค. รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับฟังการอบรมจำนวน 110 คน ผ่านระบบVDO Conference และ Cisco Webex ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน ใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ และสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่