วันที่ 20 กันยายน 2565 นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ทำการแทนผ้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุของสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ โดยมี นายสำเนาว์ พุกละออ นักวิชาการ 8 (ด้านกิจการโคนม) กำกับและดูแลกองเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม และนางอมรรัชต์ คงกะพัน พนักงานธุรการ 3 กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย ที่เกษียณอายุประจำปี 2565 ภายในงานมีการมอบของขวัญและดอกกุหลาบเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุ ที่ปฏิบัติงานกับอ.ส.ค.มาจนครบอายุเกษียณถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างมาก งานจัด ณ บริเวณโถงกลางชั้น 1 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บทความก่อนหน้านี้วารสารโคนม ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2556
บทความถัดไป**NEW** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เลื่อนระดับตำแหน่งพนักงานระดับ 1-5

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่