วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day (ไตรมาสที่ 4)
วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) โดยมีการมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้กับหัวหน้าทุกฝ่าย/สำนักงาน เพื่อนำไปใช้ป้องกันในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ณ หน้าบริเวณ สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่