ช่วงบ่ายวันที่ 26 มีนาคม 2567 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน อ.ส.ค. สู่องค์กรคุณธรรม ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาการประเมินองค์กรคุณธรรมของ อ.ส.ค. ประจำปี 2567 และสรุปผลการดำเนินงานการประเมินองค์กรคุณธรรมของทุกฝ่าย / สำนักงาน และต่อด้วยการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT), ผลการดำเนินงานการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment : EIT) และแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการฯ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบ VDO Conference และ ระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค

บทความก่อนหน้านี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมันเส้น บรรจุกระสอบละ 60 กิโลกรัม จำนวน 7,436 กระสอบ โดยวิธีสอบราคา (ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
บทความถัดไปผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่