วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญผล ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ลงพื้นที่พบผู้บริหารและพนักงานของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ เพื่อมอบนโยบายและหารือข้อคิดเห็นเชิงบริหารและเยี่ยมชมโรงงานนมปราณบุรี โดยนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายสมศักดิ์ พรหมปลัด หัวหน้ากองส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคใต้ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ พร้อมผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับและเข้ารับฟังนโยบาย ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ท่านยังได้เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด เพื่อดูกระบวนการผลิตอาหารสัตว์และเยี่ยมชม Milk Land ณ สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

บทความก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ “พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน”
บทความถัดไปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนชนิด ยู.เอช.ที ประจำปีการศึกษา 2567 จังหวัดนราธิวาส สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่