ช่วงเช้า วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานอนุกรรมการ CG&CSR และอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. โดย นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจการของสหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็นสหกรณ์ที่ส่งน้ำนมดิบจำหน่ายให้กับ อ.ส.ค. โดยมี นายฤทธิเดช ไชยมงคล ประธานสหกรณ์ ให้การต้อนรับ และช่วงบ่ายเดินทางไปสหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อพบเกษตรกรของ สหกรณ์โคนมบ้านต้า สันทรายงาม จำกัด ได้เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านโคนม ปัจจัยการเลี้ยงโคนม และงานวิจัยเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี นายศักดิ์ชัย แก้วมี ประธานสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

บทความก่อนหน้านี้การประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ำนมโค ปี 2565/2566
บทความถัดไปราคากลาง จ้างเหมาแรงงานสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ จำนวน 33 อัตรา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่