วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ  ในการสนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจร ภาคเหนือตอนบน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจร ภาคเหนือตอนบน โดยใช้ประโยชน์ในพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง และร่วมมือดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ เป็นศูนย์เรียนรู้จัดทำแหล่งสนับสนุนอาหารโคนมต้นทุนต่ำ ศูนย์เลี้ยงโคนมทดแทนแบ่งเบาภาระเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานกิจการโคนมนานาชาติ โดยมีผู้บริหาร อ.ส.ค. ผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดินและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมกุญชรศุภศรี สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

บทความก่อนหน้านี้แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของ อ.ส.ค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2 (1เม.ย.66-30มิ.ย.66)
บทความถัดไปกฎบัตรคณะอนุกรรมการ CG/CSR ปี 2567

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่