วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024

วิสัยทัศน์ : พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
Dairy Industrial Development for a Better Life

More
  หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมรองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะทำงานพัฒนากิจการโคนมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

  รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะทำงานพัฒนากิจการโคนมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

  เช้าวันที่ 25 กันยายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ น.ส. อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค.เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะทำงานพัฒนากิจการโคนมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดงานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยจะมีพิธีลงนามในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 นี้ ภายใต้ key message “ สวทช.-อ.ส.ค. พัฒนานวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมโคนมไทยคุณภาพสูง”
  ซึ่งความร่วมมือที่จะจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและนวัตกรรมในกิจการโคนม พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม CC-402 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง ปทุมธานี

  เรื่องล่าสุด

  ทิ้งคำตอบไว้

  กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
  กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

  โปรโมชันดีๆจากนมไทย-เดนมาร์ค

  เรื่องที่ได้รับความนิยม

  คำถามที่พบบ่อย

  Skip to content