วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติ มอบนโยบายแนวทางการบริหารงานให้กับคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในฐานะที่ท่านกำกับดูแลองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผ่านระบบ Webex โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญผล ประธานกรรมการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ส.ค. และนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ผู้บริหาร อ.ส.ค. รับมอบนโยบายแนวทางการบริหารงาน ต่อจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญผล ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 2/2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการ อ.ส.ค. และนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. และพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Webex ณ ห้องประชุม 301 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ(ปทุมธานี) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บทความก่อนหน้านี้ซื้อผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งชนิดอัดเม็ด ตราไทย-เดนมาร์ค มิ้ลค์กี้-ดี โดยวิธีคัดเลือก
บทความถัดไปประกาศผู้ชนะการเสนอราคากำมะถัน ประจำไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 13,500 กิโลกรัม โดยวิธีตกลงราคา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่