วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานเปิดสัมมนาพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดและการขาย ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทด้านการตลาดและลูกค้า ปี 2566-2570 (สำหรับ 2568) ให้กับพนักงานฝ่ายการตลาดและการขาย จำนวน 40 ท่าน โดยจัดกิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์พัฒนาบุคลากร ด้านการตลาดและการขายสร้างความเป็น Brand ambassador และเข้าเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ให้กับไทย-เดนมาร์ค เพื่อให้ทีมฝ่ายการตลาดและการขายได้ศึกษานวัตกรรม เพิ่มความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารข้อมูลให้กับ ลูกค้า ผู้บริโภค ได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ณ โรงงาน บริษัท SIG Combibloc Ltd จ.ระยอง

บทความก่อนหน้านี้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟิล์มบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์โรงเรียน ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด จำนวน 4,500 กก. โดยวิธีตกลงราคา
บทความถัดไปรายงานผลการพิจารณา- ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 3,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่