วันที่ 19 เมษายน 2567 นายเทอดไชย ระลึกมูล รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)” ประจำปี 2567 ของ อ.ส.ค.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรมกับพนักงานภายในองค์กร ยกระดับให้เป็นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมี นางอาทิตติยา เหล่าเจริญวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมคุณธรรมสำหรับพนักงาน ประมวลจริยธรรมของพนักงาน” โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี, Video Conference ห้องประชุม 301 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ,สำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค และระบบ Webex

บทความก่อนหน้านี้แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของ อ.ส.ค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1 (1ต.ค.66-31มี.ค.67)
บทความถัดไปแบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่