วันที่ 26 เมษายน 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 30 คน โดยมีหัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล ให้ความรู้ พนักงานเกี่ยวกับ ระเบียบข้อบังคับ วินัยในการปฏิบัติงาน จริยธรรมในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์ค สำนักงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่