วันที่ 26 เมษายน 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 30 คน โดยมีหัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล ให้ความรู้ พนักงานเกี่ยวกับ ระเบียบข้อบังคับ วินัยในการปฏิบัติงาน จริยธรรมในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์ค สำนักงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

บทความก่อนหน้านี้ประกาศ อ.ส.ค. เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ อ.ส.ค.
บทความถัดไปรายงานพิจารณาผล-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 160/1 หมู่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่