ช่วงบ่ายวันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่ได้คะแนนประเมินอยู่ในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดทั้ง 9 หน่วยงาน ได้แก่ 1.ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 2.สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง 4.ฝ่ายอำนวยการ 5.ฝ่ายตรวจสอบภายใน 6.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 7.ฝ่ายพัสดุและบริการ 8.สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 9.สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ณ บริเวณห้องโถงหน้าห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

บทความก่อนหน้านี้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามข้อบังคับ อ.ส.ค.
บทความถัดไปจซ.046/2566 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ISO/IEC 27001:2022 สำหรับปี 2567 ของ อ.ส.ค.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่