วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงาน “วันดื่มนมโลก” ประจำปี 2566 (World Milk Day) โดยมี นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน
ภายใต้แนวคิด “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” หรือ Enjoy Dairy เพื่อรณรงค์การบริโภคนมในสังคมไทย มุ่งสร้างความเข้าใจและการรับรู้ในวงกว้าง อีกทั้งเป็นการช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย ให้มีความมั่นคงด้านอาชีพการเลี้ยงโคนม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ในการส่งเสริมการบริโภคนมของคนไทยให้เพิ่มขึ้นจาก 18 ลิตร ต่อคนต่อปี เป็น 25 ลิตร ต่อคนต่อปี ภายในปี 2570
ทั้งนี้การจัดงานในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ อ.ส.ค. เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอไรส์ สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมอนามัย และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมจำหน่ายและแจกผลิตภัณฑ์นมให้กับผู้เข้าร่วมงาน ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

บทความก่อนหน้านี้ประกวดราคาเช่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการใช้งานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) ของ อ.ส.ค.ประจำปี 2566 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึง มิถุนายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บทความถัดไปราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค โอเมก้าพลัส ในรูปแบบสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่