วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ นายเทอดไชย ระลึกมูล รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย นายอนุชิต สุกรินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน, นายประเสริฐ คงใหญ่ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง, นายเดชา พิสุทธิ์วงศกร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการลดต้นทุนการเลี้ยงโคนมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคเหนือ และโครงการปลูกข้าวโพด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ผลิตข้าวโพดสำหรับเป็นวัตถุดิบการทำข้าวโพดหมัก (Corn silage) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโคนมในพื้นที่ และต่อยอด Mega Project ด้านกิจการโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ณ อำเภอแม่เมาะ และอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

 

บทความก่อนหน้านี้อ.ส.ค. เข้าร่วม พิธีงานกฐินสามัคคียกช่อฟ้าอุโบสถ
บทความถัดไปประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่