ช่วงเช้าวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้นายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค.จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้าง STRONG – องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนำมาพัฒนางานด้านการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมเป็นองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต เข้าร่วมศึกษาดูงานครั้งนี้ โดยมีนางแก้วตา ชัยมะโน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนายติณณภพ พัฒนะ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ชั้น 3 อาคารสัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

บทความก่อนหน้านี้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา
บทความถัดไปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกวดราคาเช่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการใช้งานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) ของ อ.ส.ค.ประจำปี ๒๕๖6 (กรกฏาคม 2566 ถึง มิถุนายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่