ช่วงเช้าวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้รับมอบหมายจากร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2566 ของชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโคนม รวมทั้งการช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในปีที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อให้สมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในปีต่อไปมีขวัญกำลังใจในการทำงานในปีต่อไป โดยมีนายเทอดไชย ระลึกมูล รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นายเดชา พิสุทธิ์วงศกร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนมร่วมในพิธีเปิด ซึ่งมีคณะกรรมการ และผู้แทนองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

บทความก่อนหน้านี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร้าน Thai-Denmark Milk Land ภายในงาน Thailand Coffee Fest End 2023 โดยวิธีตกลงราคา
บทความถัดไปประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิตามินรวม ประจำไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 12,500 กิโลกรัม โดยวิธีตกลงราคา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่