วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม พร้อมกับ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. คณะผู้บริหาร อ.ส.ค. เข้าร่วมด้วย เพื่อรับฟังปัญหาและหาทางออกร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีดังนี้ 1) ราคาการซื้อ-ขายน้ำนมดิบมีเสถียรภาพ โดยขอปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำนมโคหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม จากกิโลกรัมละ 20.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 22.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 2.25 บาทต่อกิโลกรัม 2) ลดต้นทุนอาหารสัตว์ 3) ลดภาระต้นทุนการรับซื้อน้ำนมดิบของสหกรณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ รมช. ไชยา พรหมา เร่งหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอย่างเร่งด่วน ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

บทความก่อนหน้านี้อ.ส.ค.ถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดผ่านศึกอนุกูล ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
บทความถัดไปประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวิตามิน E 50 % ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 175 กิโลกรัม โดยวิธีตกลงราคา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่